Thai
ระบบข้อมูลของเสียอันตราย
   Member Login
Username :
Password :
   Search
   ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2022
อา.จ.อ.พฤ.
   Web link

สรุปการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน (น้ำหนัก : กก)

จังหวัด เดือน พ.ศ.

ประเภทของเสียอันตราย ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชน
กลุ่มหลอดไฟ0.00
หลอดตะเกียบ0.00
หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบตรง (ยาวพิเศษ) 2.4 เมตร0.00
หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบตรง (สั้น)0.00
ไม่ระบุชนิด0.00
หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบกลม0.00
หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบตรง (ยาว) 1.2 เมตร0.00
หลอดแสงจันทร์0.00
กลุ่มภาชนะบรรจุสารเคมี0.00
ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ0.00
กระป๋องสี/ทินเนอร์/กาว0.00
ขวดยาหมดอายุ0.00
ไม่ระบุชนิด0.00
กระป๋องสเปรย์ฉีดผม/ร่างกาย/ปรับอากาศ0.00
กระป๋องสารเคมีกำจัดแมลง0.00
กลุ่มอื่นๆ0.00
เครื่องใช้ไฟฟ้า0.00
แบตเตอรี่รถยนต์0.00
กลุ่มถุงแดง0.00
สำลี0.00
ผ้าก๊อต0.00
กลุ่มขวดยา0.00
สำลี0.00
ผ้าก๊อต0.00
รวม 0.00

ข้อมูล 0 เทศบาล จากทั้งหมด 1194 เทศบาล


จำนวนผู้เยี่ยมชม Counters ครั้ง
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 2433 โทรสาร 0 2298 2427