Thai
   Member Login
Username :
Password :
   Search
   ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2022
อา.จ.อ.พฤ.
   Web link
สรุปผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจำแนก ควบคุม และตรวจสอบการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสีย รุ่นที่ ๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
กรมควบคุมมลพิษได้จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจำแนก ควบคุม และตรวจสอบการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตราย รุ่นที่ ๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ กรมควบคุมมลพิษ และโรงแรมฟูราม่า จอมเทียน บีช จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ๕๒ คน จาก ๑๖ หน่วยงาน รวมทั้ง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานศุลกากรแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมสมทบฯ ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๒๒ คน รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ รวม ๗๔ คน จาก ๑๗ หน่วยงาน ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ
 
วันที่ : 23 เม.ย. 57จำนวนผู้เยี่ยมชม Counters ครั้ง
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 2433 โทรสาร 0 2298 2427